Zaaitips

zaaitips_2

Zaai niet te dik
Vooral bij fijne zaden, zoals kropsla, wortelen en kool, gebeurt dit nogal eens. Er komen dan te veel plantjes op, waardoor je veel moet uitdunnen om de plantjes genoeg ruimte te geven om te groeien. Voorkom dit van te voren en zorg dat je de zaden niet te dicht bij elkaar zaait.

Zaai niet te veel ineens
Om een grote oogst in één keer te voorkomen, is het handig om sommige groenten met tussenpozen te zaaien. Dit geldt bijvoorbeeld voor spinazie, tuinkers en sla. Zaai de groeten met tussenpozen van twee of drie weken. En zaai per keer een paar meter, zodat je gedurende een veel langere periode van deze producten kunt genieten.

Geef tijdig water
Als je goed water geeft, blijft de bovenste grondlaag, tot ongeveer 20 cm diep, altijd redelijk vochtig. De meeste wortels van de planten bevinden zich namelijk in deze laag.

Volg altijd het zaaiadvies
Op de verpakkingen staat een uitgebreid zaaiadvies. Volg dit altijd op.

Probeer eens een F1-hybride
Professionele tuinders werken met F1-hybriden. Een hybride (bastaard) is het product van de kruising van verschillende rassen van een bepaald soort. F is een afkorting van het Latijns ‘filius’, dat zoon betekent. De 1 staat voor de eerste nakomelingen uit een kruising. Om een F1-gewas te krijgen, teelt de kweker vaak twee stammen die uitblinken door goede eigenschappen. Beide “ouder-stammen” worden aan het eind van de teeltcyclus met elkaar gekruist. Zo worden de beste eigenschappen van twee ouders samengebracht in een nieuwe plant, de F1.

De voordelen rechtvaardigen zonder meer de hogere prijs van dit speciaal ontwikkelde zaad. Vrijwel iedere beroepstuinder gebruikt tegenwoordig F1-hybridezaad en ook de hobbytuinder kan hiervan mee profiteren.

De voordelen van F1-hybridezaden:

  • Een vaak vroegere bloeitijd.
  • Grotere en stevigere bloemen.
  • Langere bloeiperiode
  • Beter bestand tegen slecht weer.
  • Hogere resistentie, d.w.z. weestand tegen ziektes.
  • Hogere opbrengst.
  • Hogere kwaliteit.
  • Uniformiteit in opkomst en groei.