Zaaien in volle grond

op_volle_grond_smal_1

Twee manieren van zaaien
Je kunt op twee manier zaaien in de vollegrond:

 1. Breedwerpig: de zaden zo gelijkmatig mogelijk uitstrooien op het zaaibed.
 2. Op regels: Maak een geultje en strooi de zaden daarin uit.

Zaaien op zaaibed
Een zaaibed heeft meestal kleinere afmetingen. Bijvoorbeeld 1 x 1 meter.

 • Strooi de zaden zo gelijk mogelijk uit. Dit kan door breedwerpig of op regels te zaaien.
 • Zet de plantjes na opkomst op hun uiteindelijke plaats van bestemming. Op de verpakking staat aangegeven op welke afstanden dit het beste kan gebeuren.
  Met de vermelding 40 x 30 cm wordt bedoeld: een afstand tussen 2 rijen van 40 cm, en een afstand tussen 2 plantjes van 30 cm.


Direct ter plaatse
Voor de uitzaai ter plaatse gelden de volgende vuistregels:

 • Fijn zaad erg ondiep zaaien of zelfs gewoon boven op de grond.
 • Grover zaad iets dieper, maar nooit dieper dan 1 à 2 cm.

Wat meer?
Let bij het zaaien ook nog op de volgende punten:

 • Bij uitzaai op volle grond dien je de grond altijd licht aan te drukken, bijvoorbeeld met de achterkant van een spade. Hiermee maak je een gesloten zaaibed.
 • Geef voorzichtig water met een gieter.
 • Als er te veel plantjes bij elkaar staan, moet je deze uitdunnen. Trek er een aantal plantjes tussen uit en plaats deze eventueel opnieuw op de gewenste afstand.

Lees ook