Varenrouwmug plaagherkenning

Varenrouwmuggen  zijn kleine (3 – 5 mm), donkere mugjes met lange, slanke antennes en lange poten. Ze zijn vooral te vinden in een warme, vochtige omgeving in de nabijheid van planten. In serres kunnen ze dan ook gedurende het hele jaar voorkomen.

Na paring leggen de vrouwtjes 50 – 200 eieren, die binnen de 2 – 3 dagen uitkomen. De larven maken gedurende een periode van 2 à 3 weken vier stadia door. Na die tijd zijn ze ongeveer 5 mm lang, doorschijnend wit van kleur en hebben ze een opvallend zwarte kop. De larven verpoppen in de bodem of in het substraat en verschijnen drie dagen later als volwassen mug. Bij temperaturen van meer dan 24 °C planten ze zich voortdurend voort en bedraagt de levenscyclus 3 à 4 weken.

Het zijn vooral de larven van de varenrouwmug die de grootste schade veroorzaken. Zij voeden zich niet enkel met dood organisch materiaal, zoals algen en schimmels, maar ook met levend materiaal, zoals wortel- en stengelweefsel. Ze boren zich in de wortel en/of stengel van stekken, zaailingen of jonge planten. Door de vraatschade ontstaan bijkomende invalspoorten voor secundaire infecties door plantenziekten.

De algemene symptomen van een aantasting zijn verwelking of groeivertraging met in het slechtste geval het afsterven van de planten tot gevolg.

Een goed hulpmiddel bij de plaagherkenning is het ophangen van gele vangstroken.

Bestrijding van varenrouwmuggen

De larven van de varenrouwmuggen zijn zeer goed te bestrijden met de nematoden Steinernema spp.

Zodra de nematoden zijn uitgezet, gaan ze op zoek naar varenrouwmuglarven. Via natuurlijke lichaamsopeningen dringen ze elke larve binnen. Eenmaal binnengedrongen, bewegen de nematoden zich naar het darmkanaal en doorboren de darmwand van de larve. Een specifieke bacterie die in symbiose met de nematode leeft, komt vrij en zal uiteindelijk de dood van de larve veroorzaken. De nematoden vermenigvuldigen zich in de larve. Bij ontbinding van de larve verspreidt zich een nieuwe generatie nematoden, die op zoek gaat naar een volgende prooi.

Van groot belang is steeds preventieve behandelingen toe te passen. Zo wordt een populatieopbouw van varenrouwmug tegengegaan en plantschade voorkomen.

Na het het stekken moet de bodem zo vlug mogelijk behandeld worden. Gedurende de eerste zes weken zijn veel planten gevoelig voor aantasting door varenrouwmug. Daarom kan een enkele behandeling met de nematoden Steinernema spp reeds voldoende zijn.

De dosering hiervan is steeds 1 miljoen nematoden per m². Bij traaggroeiende planten is het aanbevolen de nematoden Steinernema spp na zes weken opnieuw toe te passen om bescherming te garanderen.

Wanneer men de behandeling met de nematoden Steinernema spp uitstelt tot de varenrouwmug zich in de planten gevestigd heeft, zal het 2 tot 3 weken duren voordat het aantal volwassen muggen aanzienlijk zal verminderen.

De nematoden Steinernema spp werken het best in een vochtige, warme bodem (15 – 20 °C). Wanneer de bodemtemperatuur daalt tot onder 10 °C of stijgt tot 30 °C of meer, dan worden de nematoden inactief.

Succes!