Bodeminsecten plaagherkenning

Schadelijke bodeminsecten, zoals varenrouwmuglarven, springstaarten, miljoenpoten, wortelluizen.

De insecten voeden zich niet enkel met dood, organisch materiaal, zoals algen en schimmels, maar ook met levend materiaal, zoals wortel- en stengelweefsel. Ze boren zich in de wortel en/of stengel van stekken, zaailingen of jonge planten. Door de vraatschade zijn de planten vatbaar voor allerlei ziekten.

De algemene symptomen van een aantasting zijn verwelking of groeivertraging met in het slechtste geval het afsterven van de planten als gevolg.

Met name zaailingen, stekken en jonge planten zijn vatbaar.

Een goed hulpmiddel bij de plaagherkenning is het ophangen van gele en blauwe vangstroken.

Bestrijding van bodeminsecten

De bodemroofmijt Hypoaspis miles is een effectieve biologische bestrijder van schadelijke bodeminsecten, zoals varenrouwmuglarven, springstaarten, miljoenpoten, wortelluizen.

Hypoaspis miles is een bruin gekleurde roofmijt van ongeveer 1 mm groot.

Deze natuurlijke vijand leeft in de bovenste grondlaag (1 – 4 cm diep) en voedt zich met schadelijke bodeminsecten, zoals springstaarten, poppen van trips en varenrouwmuglarven.

Vrouwtjes leggen eitjes in de grond. De ontwikkeling van ei tot volwassen stadium duurt bij 25 °C 10 tot 13 dagen. Daarbij worden drie onvolwassen stadia doorlopen. Hypoaspis miles voelt zich thuis in vochtige (pot-)grond en kan tot 7 weken zonder voedsel.

De roofmijt is actief bij temperaturen boven 10 °C.

Succes!