Als zaad niet kiemt

aarde_smal_1

Oorzaken niet kiemen
Het niet kiemen van zaden kan verschillende oorzaken hebben. Lees op deze pagina wat die oorzaken kunnen zijn en wat te doen om het niet kiemen te voorkomen.

Ongustig weer
Koude en natte grond hebben vaak tot gevolg dat zaad verrot. Je kunt slechte weersomstandigheden omzeilen door het zaaibed met plastic, vezelvlies of folietunnels af te dekken. Nog beter is om dit materiaal al twee weken voor het zaaien over het bed aan te brengen. De grond kan hierdoor alvast op temperatuur komen.

De juiste zaaiperiode
Op het zakje met zaden staat in welke periode je de soort het beste kunt zaaien. Als er op het zakje ‘voorjaar’ als zaaitijdstip staat, dan wordt er gewoonlijk niet de kalendertijd mee bedoeld, maar voorjaarsweer. Gevoelstemperatuur is hier dus belangrijk.

De juiste zaaidiepte
Het meeste zaad kiemt het beste bij een dunne bedekking met grond; maximaal twee- tot driemaal de dikte van het zaad. Te diep gezaaid zaad en dichtgeslagen grond belemmeren de kieming. Het zaad krijgt dan niet voldoende licht en lucht.

Kreeg het zaad voldoende vocht?
Droge grond is slecht voor zaad. Als het lang niet regent, moet je voor en na het zaaien goed sproeien. Blijf dit doen totdat de kiemplantjes goed opkomen. En sproei vooral voorzichtig zodat het zaad niet wegspoelt.

Dieren
Dieren kunnen je behoorlijk dwarszitten. Vogels, slakken en muizen zijn gek op de lekkere zaadjes en boterzachte kiemblaadjes. Met afschrikmiddelen, biervallen en muizenvallen bestrijd je deze ongewenste gasten.

Lang genoeg gelegen?
Zaad heeft tijd nodig om te kiemen. Ga na of de zaden lang genoeg de tijd hebben gehad om op te komen.